Ochrana přední části vozidla

Cobra Technology & Lifestyl systém ochrany přední části vozidla s povolení k provozu EU.

Systém ochrany přední části vozu absorbující energií firmy Cobra Technology & Lifestyl splňuje směrnici EU na ochranu chodců platnou od 25.listopadu 2005.
Získat náskok inovací je zásadou firmy Cobra Technology & Lifestyl. Tato firma je jednim z největších vývojářů příslušenství k terénním vozům a je také jedním z největších producentů těchto výrobků.
S okamžitou platností nabízí Cobra Technology & Lifestyl jako jediný výrobce systém ochrany přední části vozu z nerezové oceli absorbující energii s povolením EU k provozu.
V crash-testech BGS u spolkového institutu pro silniční provoz splňovaly nové díly příslušenství směrnici EU 2005/66/EU Evropského parlamentu a rady pro ochranu chodců platící od 25. listopadu 2005. Tím se dále zlepšuje bezpečnost chodců a zejména dětí.
Podle průzkumu spolkového úřadu pro silniční provoz (BASt) nemají nehody s terénními vozy, které jsou opatřeny ochranným rámem na čelní části vozu žádný zvláštní význam pro nehodovost. Přesto pracují inženýři a technici firmy Cobra Technology & Lifestyl jíž několik let na dalším zlepšení ochrany před úrazy.
Energií absorbující systémy ochrany přední části vozu nejnovější generace firmy Cobra Technology & Lifestyl prokázaly v Crash testech, že přední rám v zásadě nepředstavuje další nebezpečí pro ostatní účastníky dopravy a zde především pro chodce.
Základem testů důležitých pro ohodnocení předních rámů byly mezní hodnoty nové směrnice EU pro ochranu chodců. Při tomto testu jde o simulaci nárazu čelní části vozidla do chodce při rychlosti
40 km/h. přední část vozu je po té doplněna čelním ochranným rámem absorbujícím energii a jsou dále zkoumány případné změny hodnot při nárazu.. Tímto způsobem se také podle platné normy simuluje v městském provozu typická nehoda mezi autem a chodcem.
Všechny hodnoty naměřené při zkouškách zůstaly daleko pod maximálními hodnotami stanovenými zákonem. V některých případech až o 75%, než povolená hodnota.
Tím je energií absorbující systém ochrany přední části vozů od firmy Cobra Technology & Lifestyl v celém rozsahu v souladu s přísnými novými směrnicemi EU na ochranu chodců. Tyto výsledky zdůvodňují vůdčí roli firmy Cobra Technology & Lifestyl na trhu příslušenství pro Offroady.
Energii absorbující systém ochrany přední části vozu Cobra Technology & Lifestyl se dodává s povolením EU k používání. Tím se stává bezpředmětným provádění TÜV a jeho zápis do dokumentů k vozidlu.
„S tímto vývojem jsme postavili výhybky pro budoucnost. Optimalizace jak aktivní, tak pasivní bezpečnosti v dopravě je pro nás také v budoucnosti na nejvyšším místě našeho snažení“

Od 25.05.2007 mohou být montovány na vozidla pouze takové rámy, které odpovídají normě č.:RREG 2005/66/EG pro bezpečnost a ochranu chodců. Od tohoto data není povoleno montovat ochranné rámy s osvědčením TÜV v rámci Evropské Unie. Na základě osvědčení TÜV není možné zapsat příslušenství do Technického průkazu vozidla.
EXCENTRIC CZ s.r.o.
Svitavská 500
CZ 678 01 Blansko