Systém ochrany přední části vozidla

Systém ochrany přední části vozu absobující energií od firmy Cobra Technology & Lifestyle splňuje směrnici EU na ochranu chodců. Tato firma je jedním z největších vývojářů příslušenství k terénním vozům a je také jedním z největších producentů těchto výrobků.

S okamžitou platností nabízí Cobra Technology & Lifestyle jako jediný výrobce systém ochrany přední části vozu z nerezové oceli absorbující energii s povolením EU k provozu. V crash testech splňovaly nové díly příslušenství směrnici EU 2005/66/EU Evropského parlamentu a rady pro ochranu chodců platící od 25. listopadu 2005.

Podle průzkumu spolkového úřadu pro silniční provoz (BASt) nemají nehody s teréními vozy, které jsou opatřeny ochranným rámem ne čelní části vozu žádný zvláštní význam pro nehodovost. Přesto pracují inženýři a technici Cobra Technology & Lifestyle již několik let na dalším zlepšení ochrany před úrazy. Energií absorbující systémy ochrany přední části vozu nejnovější generace firmy Cobra Technology & Lifestyle prokázaly v crash testech, že přední rám v zásadě nepředstavuje další nebezpečí pro ostatní účastníky dopravy a zde především chodce. Základem testů důležitých pro ohodnocení předních rámů byly mezní hodnoty nové směrnice EU pro ochranu chodců. Při tomto testu jde o simulaci nárazu čelní části vozidla do chodce při rychlosti 40 km/h. Přední část vozidla je doplněna čelním ochranným rámem absorbujícím energii a dále jsou měřeny případné změny hodnot při nárazu. Tímto způsobem se také podle platné normy simuluje v městském provozu typická nehoda mezi autem a chodcem. Všechny hodnoty naměřené při zkouškách zůstaly daleko pod maximálními hodnotami stanovanými zákonem. V něktarých případech až o 75%, než je povolená hodnota. Výsledky těchto testů podpořily vůdčí roli firmy Cobra Technology & Lifestyle na trhu s příslušenství pro automobily off-road. Energii absorbující systém ochrany přední části vozu Cobra Technology & Lifestyle je dodán s povolením EU k používání. Tím se stává bezpředmětným provádění TÜV a jeho zápis do dokumentů k vozidlu.

I v budoucnu počítá firma Cobra Technology & Lifestyle s dalším vývojem, který přispěje k optimalizaci jak aktivní, tak pasivní bezpečnosti v dopravě, především pak k bezpečnosti chodců a zejména dětí.

ZAJÍMAVÉ ODKAZY
EXCENTRIC CZ s.r.o.
Svitavská 500
CZ 678 01 Blansko